logo Bud-Rem-Stal Wyroby Hutnicze: Rury, Profile, Blachy, Kształtowniki, Pręty. http://www.bud-rem-stal.plWyroby Hutnicze Bud-Rem-Stal Siemoń
slideBud-Rem-Stal
Wyroby Hutnicze
slideBud-Rem-Stal
• kształtowniki • pręty
slideBud-Rem-Stal
• rury • blachy • profile
slideBud-Rem-Stal
Andrzej Zieliński

Bud-Rem-Stal • Handel wyrobami hutniczymi


Z dniem 1 października 2017 roku nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej firmy BUD-REM-STAL. Dotychczasowa indywidualna działalność gospodarcza Andrzeja Zielińskiego jest kontynuowana w formie spółki komandytowej, o poniższych danych: BUD-REM-STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemoniu, adres: Siemoń nr 85, 87-133 Rzęczkowo wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000694379 NIP: 8792694814, REGON: 368221500


Bud-Rem-Stal to prywatna firma zajmująca się od 2005 roku handlem wyrobami hutniczymi.

Składujemy materiał pochodzący z hut polskich jak i z importu.

W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie systematycznie poszerzamy ofertę asortymentową.

Aktualnie w naszej ofercie znajdziesz następujące wyroby hutnicze:

Blachy
Kształtowniki
Pręty
Profile zamknięte
Rury bez szwu
Rury ze szwem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą... 


Nasz magazyn jest na bieżąco uzupełniany, co pozwala zaspokoić zróżnicowane potrzeby indywidualnych oraz hurtowych klientów.

Celem naszej działalności jest wypracowanie partnerskich relacji z naszymi kontrahentami.

Takie podejście pozwala lepiej wsłuchać się w potrzeby rynku i sprostać jego oczekiwaniom.  


Zapraszamy do współpracy...

 

 drukuj stronę 
Copyright © 2023 www.bud-rem-stal.pl

Bud-Rem-Stal Wyroby Hutnicze: Rury, Profile, Blachy, Kształtowniki, Pręty.

O FIRMIE  |  OFERTA  |  KONTAKT  |  LOKALIZACJA
projekt strony www | maksite